Kontakt: +48 58 350 99 49

Ubezpieczenie podróży

W związku z koniecznością dostosowania oferty do aktualnych przepisów prawnych, musieliśmy czasowo zawiesić możliwość skorzystania z ubezpieczenia podróży za pośrednictwem strony internetowej www.familyguard.pl. Prosimy o bezpośredni kontakt z Asecurica Sp. z o.o..

Zespół Asecurica Sp. z o.o.