Kontakt: +48 58 350 99 49

Ubezpieczenie następstw zachorowań na raka

Zapewnia zabezpieczenie finansowe w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego

Czy zastanawiałaś się kiedyś nad swoją przyszłością, nad tym, jaki scenariusz może napisać Ci życie? A może należysz do osób obciążonych genetycznie zachorowaniem na nowotwór?

Ubezpieczenie TRIUMF powstało z myślą o pomocy finansowej osobom, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy. Świadczenie ma na celu zaspokojenie potrzeb związanych z opłaceniem badań, zakupu leków czy wizyt lekarskich. Wysoka suma ubezpieczenia wypłacana w formie gotówki pozwala na pokrycie najważniejszych kosztów związanych z leczeniem, a także codziennych wydatków związanych z opieką nad dziećmi i domem.

 

Zakres świadczeń Wariant kryształowy Wariant brązowy Wariant srebrny Wariant zloty Wariant platynowy
Zdiagnozowanie raka 30 000 50 000 70 000 100 000 120 000
Operacja 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Tabela składek - Plan indywidualny (wyskość składki miesięcznej)

Wiek przystąpienia do ubezpieczenia

Wariant kryształowy

Wariant brązowy

Wariant srebrny

Wariant zloty

Wariant platynowy

20-39 20,70 27,70 34,80 45,40 52,50
40-49 39,70 57,70 75,60 - -
50-59 66,50 99,80 - - -

Wysokość składki w planie partnerskim jest sumą składek planu indywidualnego, liczoną na podstawie wieku każdego z Ubezpieczonych. W przypadku wyboru planu partnerskiego oboje Ubezpieczeni będą objęci ochroną w ramach tego samego wariantu.

Wszystkie powyższe składki i świadczenia podane są w PLN

 • Wypłata świadczeń przysługuje po diagnozie nowotworu złośliwego
 • Dodatkowe świadczenie 5000 zł w przypadku konieczności przeprowadzenia operacji
 • Oferowany w dwóch planach – indywidualnym i partnerskim
 • Ubezpieczenie skonstruowane jest tak, aby dla każdej grupy wiekowej było atrakcyjne cenowo, dlatego proponowane jest w pięciu wariantach
 • Świadczenia można przeznaczyć na dowolny cel i są one wypłacane w ciągu 30 dni od momentu otrzymania wszystkich dokumentów przez AIG
 • Stała miesięczna składka – mimo upływu lat składka wynosi tyle, ile w momencie przystąpienia do ubezpieczenia
 • 90 dniowy okres karencji

Świadczenie z tytułu zachorowania na raka nie zostanie wypłacone w przypadku, jeśli Ubezpieczony ma lub miał:

 • raka lub złośliwe zmiany w komórkach w dowolnej części ciała, zdiagnozowane przed datą początku ubezpieczenia
 • skierowanie na testy lub badania albo oczekuje na wyniki testów lub badań, przeprowadzonych przed objęciem ochroną ubezpieczeniową, na mocy których zdiagnozowany jest rak
 • przewlekłą białaczkę limfatyczną, chyba że została sklasyfikowana jako białaczka z grupy A w klasyfikacji Bineta
 • raka prostaty, chyba, że histologicznie został sklasyfikowany przynajmniej jako T2N0M0 w klasyfikacji TNM lub oceniony na więcej niż 6 w skali Gleasona
 • hiperkeratozę (znaczne pogrubienie warstwy rogowej naskórka związane z nadmiernym rogowaceniem), raki i czerniaki komórek warstwy podstawnej i komórek płaskich nabłonka
 • raka skóry innego niż czerniak, przekraczającego warstwę powierzchniową skóry

Prawo do otrzymania świadczenia nie przysługuje również, jeśli:

 • przed przystąpieniem do ubezpieczenia Ubezpieczony miał zmiany, które zostały zdefiniowane pod względem histologicznym i/lub zdiagnozowane jako przednowotworowe, rak nieinwazyjny bądź rak In situ (ran In situ stanowi dysplazję, która nie przekracza błony podstawowej nabłonka)
 • zdiagnozowano raka po śmierci
 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA

 

W celu zakupu polisy wypełnij formularz. W ciągu kilku dni otrzymasz od nas drogą mailową kopię polisy. W ślad za tym wyślemy do Ciebie pocztą oryginał dokumentu.
Pamiętaj! Polisa będzie ważna po opłaceniu składki.

Kup polisę

DLA KOGO

 • każda osoba w wieku 20-59 lat, u której do tej pory nie zdiagnozowano nowotworu złośliwego
 • ubezpieczenie wygasa z chwilą ukończenia 65 lat

WAŻNE:

Ubezpieczenie Triumf zapewnia wypłatę wysokich świadczeń już w przypadku samego zdiagnozowania nowotworu złośliwego oraz dodatkowo w przypadku operacji wynikającej z choroby.

 • Zapewniamy wypłatę wysokich świadczeń, aż do 120 000 złotych
 • Świadczenie jest wypłacane szybko, więc od razu daje możliwość skoncentrowania się na powrocie do zdrowia
 • Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia na wypadek konieczności przeprowadzenia operacji i jest oferowane osobom od 20 do 59 roku życia
 • Polisa funkcjonuje samodzielnie. Nie wymagamy posiadania innych ubezpieczeń