Kontakt: +48 58 350 99 49

Ubezpieczenie dla Kobiet SZANSA

Jest zabezpieczeniem finansowym na wypadek zdiagnozowania raka narządów kobiecych oraz operacji związanej z tą chorobą

Ciągły stres, życie na najwyższych obrotach, zła dieta, brak czasu na sen i spojrzenie w głąb siebie – wszystko to odgrywa olbrzymią rolę w naszym życiu i wpływa na nasze zdrowie. Codziennie słyszysz o nowych chorobach i nieszczęściu bliskich i znajomych. Każdego dnia ktoś obok dowiaduje się o tym, że zachorował na raka. Nowotwory stały się chorobą cywilizacyjną, atakują znienacka powodując cierpienie i ból, ale również stają się źródłem olbrzymich i niespodziewanych nakładów finansowych związanych badaniami, lekami i walką z chorobą.

Czy nie warto zatem pomyśleć o zabezpieczeniu już teraz?
Specjalnie z myślą o kobietach powstało ubezpieczenie Szansa, gwarantujące wypłatę środków w przypadku zdiagnozowania raka narządów kobiecych, a także operacji wynikającej z tej choroby. Wysoka suma ubezpieczenia sięgająca aż 130 000 zł. pozwala na natychmiastowe podjęcie leczenia bez martwienia się o zabezpieczenie finansowe i skupienie się na sprawie najważniejszej – szybkim powrocie do zdrowia.

Dodatkowym elementem ubezpieczenia Szansa, adresowanym do każdej kobiety jest ubezpieczenie na wypadek utraty torebki. Już dziś zapoznaj się ze szczegółami ubezpieczenia dla Kobiet Szansa.

 

Odszkodowanie i świadczenia Srebrny Złoty Platynowy
Zdiagnozowanie raka 37 500 75 000 100 000
Świadczenie z tytyłu przeprowadzonej operacji 11 500 22 500 30 000
       
Odszkodowanie z tytułu utraty torebki w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku*
Koszt zastąpienia torebki do 600 do 600 do 600
Koszt zastąpienia dokumentów tożsamości i kart płatniczych do 600 do 600 do 600
Koszt zastąpienia kluczy do mieszkania do 500 do 500 do 500
Koszt zastąpienia innej zawartości torebki do 250 do 250 do 250

Tabela składek (wyskość składki miesięcznej)

Wiek przystąpienia do ubezpieczenia Srebrny Złoty Platynowy
20 - 39 lat 21,00 29,50 35,50
40 - 49 lat 32,00 50,00 62,50
50 - 59 lat 41,00 68,50 86,80
 • wysoka suma ubezpieczenia za niską miesięczną składkę
 • w ramach jednej składki dodatkowe ubezpieczenie od utraty torebki obowiązujące w kraju i za granicą
 • świadczenie wypłacane w ciągu 5 dni od dostarczenia dokumentów potwierdzających diagnozę
 • wypłata świadczenia w przypadku konieczności przeprowadzenia operacji związanej z zachorowaniem na raka

Prawo do otrzymania świadczenia na wypadek zachorowania na raka narządów kobiecych nie przysługuje ubezpieczonej w przypadku, jeśli posiada Ona, lub posiadała m.in.:

 • raka lub złośliwe zmiany w komórkach w dowolnej części ciała zdiagnozowane przed datą początku ubezpieczenia
 • skierowanie na testy lub badania, albo oczekuje na wyniki testów lub badań przeprowadzonych przed objęciem ochroną ubezpieczeniową, na mocy których zdiagnozowany jest rak
 • hiperkeratozę, raki i czerniaki komórek warstwy podstawowej i komórek płaskich nabłonka
 • przed zawarciem umowy ubezpieczenia ubezpieczona ma nowotwór, który został zdefiniowany pod względem histologicznym i/lub zdiagnozowany jako przednowotworowy, miejscowy lub rak nieinwazyjny bądź rak in situ
 • zdiagnozowano raka po śmierci lub w przypadku, gdy jego wystąpienie jest skutkiem posiadania przez ubezpiecz nią ludzkiego wirusa upośledzenia odporności, lub jakiejś innej infekcji wirusowej powodującej zachorowanie na zespół nabytego upośledzenia odporności
 • rak jest bezpośrednim lub pośrednim wynikiem zastosowania, uwolnienia lub ulotnienia substancji jądrowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni powodują reakcję jądrową lub promieniowanie bądź zanieczyszczenie radioaktywne; lub rozszczepienia bądź zastosowania patogenicznych lub trujących materiałów biologicznych lub chemicznych; lub uwolnienia patogenicznych lub trujących materiałów biologicznych lub chemicznych
 • rak nie powstał w narządach kobiecych, ale jest przerzutem z organu nie objętego niniejszym ubezpieczeniem
 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA

Wszystkie powyższe składki i świadczenia podane są w PLN

W celu zakupu polisy wypełnij formularz. W ciągu kilku dni otrzymasz od nas drogą mailową kopię polisy. W ślad za tym wyślemy do Ciebie pocztą oryginał dokumentu.
Pamiętaj! Polisa będzie ważna po opłaceniu składki.

Kup polisę

Zdarzenia objęte ubezpieczeniem

 • wypłata świadczenia przysługuje, jeśli po raz pierwszy zostanie u Ciebie zdiagnozowany rak narządów kobiecych objęty niniejszym ubezpieczeniem lub przeprowadzona zostanie operacja narządów kobiecych będąca wynikiem zachorowania na raka
 • wypłata odszkodowania przysługuje Tobie, gdy w wyniku rozboju, bądź kradzieży z włamaniem utracisz torebkę.

WAŻNE:

 • do ubezpieczenia możesz przystąpić, jeśli masz ukończone 20, a nie skończone 59 lat
 • rak narządów kobiecych w ramach ubezpieczenia SZANSA obejmuje następujące narządy:
  • jedna lub obie piersi
  • jeden lub oba jajniki
  • jeden lub oba jajowody
  • macica
  • szyjka macicy
  • pochwa
  • zewnętrzne narządy płciowe
 • z zastrzeżeniem postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia świadczenie z tytułu ubezpieczenia przysługuje Ci, jeśli diagnoza dotycząca zachorowania na raka narządów kobiecych została wydana w miesiącu, w którym obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa
 • świadczenie zostanie wypłacone poza wszelkimi innymi dochodami, emeryturą czy odszkodowaniem lub zasiłkiem chorobowym, czy ubezpieczeniowym