Kontakt: +48 58 350 99 49

Ubezpiecz dochód

Od lat ciężko pracujesz, aby zapewnić sobie i swoim najbliższym godziwy standard życia, a swoim dzieciom ułatwić start w dorosłe życie. Nie pozwól, aby los pokrzyżował Twoje plany i zniweczył dotychczasowe osiągnięcia.

Pani Anna, 53 lata. Uznany stomatolog, prowadzi prywatną praktykę. Główny żywiciel rodziny, finansuje studia dzieci, spłaca kredyt hipoteczny i leasing wyposażenia gabinetu. Podczas zimowego spaceru przewraca się i ulega poważnej kontuzji kręgosłupa. Zabiegi chirurgiczne i neurologiczne oraz proces rehabilitacji uniemożliwiają jej pracę przez 12 kolejnych miesięcy. Z dnia na dzień jej życie drastycznie się zmienia. Pojawia się problem – co zrobić, aby pokryć stałe zobowiązania i zapewnić środki na bieżące potrzeby rodziny, które wynoszą 10.000 zł miesięcznie.

To tylko jeden z przykładów sytuacji, które spotkać Cię mogą każdego dnia.

Jak w takiej sytuacji utrzymać dotychczasowy standard życia? Jak pokryć raty kredytów i wywiązać się z umów leasingowych, jak opłacić szkołę, studia i podstawowe codzienne potrzeby?

Family Guard doradza, jak zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed utratą dochodu w następstwie niezdolności do pracy po wypadku lub w wyniku ciężkiego zachorowania. Pomagamy także w zawarciu odpowiedniej umowy ubezpieczenia.

 

 

Ubezpieczenie Lloyd’s od utraty dochodów w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, przygotowane zostało z myślą o osobach samozatrudnionych.

Gwarantem wypłaty odszkodowania jest Lloyd’s – najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na świecie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w języku polskim, podlega polskiemu prawu, szkody są zgłaszane i likwidowane w Polsce a wszelkie spory rozstrzygane przed polskimi sądami.

 

Skontaktuj się z naszym konsultantem +48 58 350 97 66

Jan Karczewski

tel: 58 350 97 66, kom: 607 110 159, e-mail: j.karczewski@asecurica.pl
lub przez formularz kontaktowy

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE

 • śmierć
 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • całkowita niezdolność do pracy
 • okresowa niezdolnością do pracy wskutek wypadku lub choroby (do 5 lat)
 • zarażenie HIV/WZW C
 • świadczenia dodatkowe

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Poza świadczeniami objętymi zakresem podstawowym polisy, oferuje ona możliwość rozszerzenia o szereg świadczeń dodatkowych, takich jak:

 • świadczenie pogrzebowe
 • dostosowanie do życia w niepełnosprawności
 • tygodniowe świadczenie z tytułu nieprzytomności
 • świadczenia w następstwie poparzeń
 • świadczenia w następstwie złamań kości
 • dzienne świadczenie szpitalne
 • świadczenie do kosztów medycznych

 

Skontaktuj się z naszym konsultantem +48 58 350 97 66

Jan Karczewski

tel: 58 350 97 66, kom: 607 110 159, e-mail: j.karczewski@asecurica.pl
lub przez formularz kontaktowy

Zakres ubezpieczenia:

 • Śmierć - 1 000 000 PLN
 • Inwalidztwo - 1 000 000 PLN
 • Świadczenie miesięczne z tytułu niezdolności do pracy wskutek nieszczęsliwego wypadku - 10 000 PLN miesięcznie, max. 24 miesiące
 • Świadczenia szpitalne - 200 PLN dziennie
 • Koszty przekwalifikowania - 20 000 PLN
 • Koszty pogrzebu - 5 000 PLN
 • Koszty zakupu wózka inwalidzkiego

Składka roczna: 2 390 PLN*

*przykładowa kwotacja ochrony ubezpieczeniowej dla mężczyzny w wieku 40 lat, wykonującego zawód medyczny

Najwyższa jakość ochrony ubezpieczeniowej jest gwarantowana przez Lloyd’s, najstarszą i jedną z najbardziej stabilnych instytucji ubezpieczeniowych świata.

 

Skontaktuj się z naszym konsultantem +48 58 350 97 66

Jan Karczewski

tel: 58 350 97 66, kom: 607 110 159, e-mail: j.karczewski@asecurica.pl
lub przez formularz kontaktowy

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA dostępne w dokumencie PDF

Dodatkowo mogą Państwo zapoznać się z ulotką w formie PDF

 

 

Kup polisę

Dla kogo

 • Ubezpieczenie NNW i utraty dochodu proponowane jest przede wszystkim osobom wykonującym wolne zawody, takie jak np. notariusz, lekarz, prawnik, komornik. Osoby te coraz częściej decydują się na różnego typu formy samo zatrudnienia, które dają swobodę i niezależność działania, nie gwarantują jednak stabilizacji finansowej w przypadku wystąpienia ciężkiej choroby lub wypadku.

WAŻNE:

 • niezdolność do pracy we własnym zawodzie. Większość ubezpieczycieli (w tym ZUS) definiuje niezdolność do pracy, jako niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Powoduje to, że ochrona ubezpieczeniowa jest iluzoryczna
 • pokrycie ryzyka sportów ekstremalnych
 • suma ubezpieczenia do 10-krotności rocznych dochodów
 • maksymalny okres świadczeń czasowych – 5 lat
 • świadczenia czasowe nie maleją z upływem czasu
 • jedna umowa dla wszystkich źródeł dochodu
 • świadczenia z tytułu zakażenia HIV/WZW C
 • umowa na 12 miesięcy
 • wysokie sumy ubezpieczenia (do 10 mln złotych)